Monday, March 24, 2008

Bengkel Minda Kelas Pertama


Kumpulan penyelidik SciFund FBMK akan mengadakan Bengkel Pembentukan Masyarakat Kelas Pertama pada hari Khamis 27 Mac 2008 di FBMK dari jam 8:30 pagi hingga 5:00 ptg.

Objektif bengkel ini adalah
1. untuk mendapatkan pengertian terhadap konsep 'minda kelas pertama' daripada beberapa perspektif seperti perspektif perkhidmatan awam, belia, agama dan masyarakat,

2. untuk mengenal pasti pihak yang terlibat dalam proses menterjemahkan konsep 'minda kelas pertama' ke dalam aktiviti pembangunan masyarakat di Malaysia, dan

3. membina dan menjalinkan jaringan hubungan dengan pihak yang terlibat dalam proses pembangunan 'minda kelas pertama.'

Kami mempelawa penyertaan tuan/puan dalam bengkel ini dan tempat adalah terhad. Untuk penyertaan atau keterangan lanjut sila hubungi Dr. Jusang Bolong (03 8946 8780, 012 656 6664) atau Prof. Dr Musa Abu Hassan (03 8946 7677, 012 289 3114) secepat mungkin.

No comments: